Mus vienija bendri idealai, kuriais vadovaujamės

Labai svarbu nuolat pabrėžti tai, ką turime bendro su kitais. Nes paprastai mus vienija daug svarbesni dalykai: bendri idealai, pamatinės vertybės, kuriomis vadovaujamės, o skiria smulkmenos ir mažmožiai. Tai ir yra tikrasis rūpinimosi žmogumi būdas. Rūpinimasis komandos nariais taip pat išreiškiamas nuoseklumu. Nuoseklumas slypi tame, kad žmogų prisimename ne tada, kai mums ko nors iš jo reikia, ne tada, kai susiduriame su kokia nors problema. Žmogumi reikia rūpintis visada, o ne tuomet, kai reikia išspręsti savo bėdas. Priešingu atveju tai yra ne rūpestis, o banali gudrybė, kuri visiškai nesuvienija komandos, o veikiau palaipsniui ją naikina. Komandoje mes rūpinamės vieni kitais, nes tai yra mūsų prigimtis, mūsų vertybė, mūsų kultūros ir išsilavinimo lygis. Mūsų užduotis – ne išspausti iš žmogaus viską, kas įmanoma, ir net ne išlaikyti jį komandoje, bet parodyti savo žmogiškumą.

Visi mūsų veiksmai žmonių atžvilgiu turėtų būti grindžiami mūsų vidiniu sąžiningumu. Kad ir ką darytume žmonėms, tai neturi būti daroma siekiant ką nors iš jų gauti. Turėtume bendrauti remdamiesi tikra pagarba kitiems. Mes patys esame netobuli, nuoširdžiai stengiamės augti ir suprantame, kad kiti taip pat yra netobuli ir nori augti. O mūsų pagarba žmonių troškimui augti skatina mus jais rūpintis. Žmogus eina savo keliu, o mes taip pat savuoju. Net jei mūsų keliai nesutampa, mes gerbiame to žmogaus tiesos troškimą ir esame pasirengę jam  tame kelyje padėti.

 

Būti sąžiningam – tai sutelkti dėmesį į pagarbą asmeniui, jo pasirinkimams ir laisvei. Priešingu atveju paaiškėja, kad gerus santykius su žmonėmis užmezgame ne tam, kad padėtume jiems tobulėti, o tam, kad jie būtų naudingi mūsų pačių tobulėjimui. Saugoti žmones reiškia norėti, kad jie augtų – tai svarbiausia santykių savybė.

Šaltinis / Ruzov V.O. Kaip suburti svajonių komandą, (2018)