Laimingą komandą sudaro tik laimingi komandos nariai

Komandos veiksmingumas priklauso nuo to, per kiek laiko visi komandos nariai individualiai subręsta ir pasijunta savo vietoje. Efektyvus visos komandos darbas turi lemti atskirų komandos narių brandą ir pasitenkinimą. Jei tarp komandos narių nėra brandos ir pasitenkinimo, nėra ir pačios komandos: matome tik socialinę, patogiausio būdo gauti pinigų, paiešką.

 

Todėl yra į verslą ir į asmenybę orientuotos komandos.  Į verslą orientuota komanda savo tikslu laiko konkretaus apčiuopiamo rezultato pasiekimą ir yra pasirengusi siekti šio tikslo bet kokiu būdu, net jei tenka paaukoti tos pačios komandos narius.  Tiesą sakant, į verslą orientuotos komandos net negalima vadinti komanda, nes siekiant išorinio tikslo bet kokiomis priemonėmis, net jei tos priemonės nėra etiškos ir humaniškos, atskiri šios komandos nariai nesivysto, nesubręsta ir lieka nepatenkinti, kitaip – individualiai degraduoja, o po kurio laiko subyra ir pati komanda. 

O į asmenį orientuota komanda savo tikslu laiko asmeninį ir kiekvieno komandos nario tobulėjimą jų bendradarbiavimo procese. Tokie komandos nariai sunkumus, su kuriais susiduria bendradarbiaudami, vertina kaip savo išlavintos sąmonės išbandymą. Jie nori išbandyti savo žmogiškąsias savybes sudėtingiausiose situacijose, dažniausiai susijusiose su administracinėmis kliūtimis, pinigais, valdžia, bendradarbiavimo problemomis, komplikuotais santykiais. Trumpai tariant, jie nori tapti žmogiškesni, o ne turtingesni. Žmoniškumas jiems yra pagrindinis turtas. Jei iš tiesų kuriame į asmenį orientuotą komandą, turime galvoti apie jos santykių ir profesinės srities stabilumą. Todėl besikuriančioje komandoje turėtų būti rengiami dviejų tipų mokymai:

  1. Santykiai su skirtingais socialiniais ratais (šeimos, darbo, draugų). Asmuo, turintis brandų požiūrį į santykius, pasižymi ištikimybe visiems, su kuriais jį suvedė likimas.
  2. Gebėjimas būti laimingam savo veikloje ar profesiniame gyvenime. Profesiškai brandus žmogus yra ištikimas savo darbui ir nepalieka jo ištikus gyvenimo sunkumams ar laikiniems pokyč

 

Apibendrinant galima teigti, kad komandinis ugdymas – tai mokymasis apie ištikimybę: ištikimybės supratimas, ištikimybės praktikavimas, ištikimybės aptarimas, ištikimybės aspektų mokymasis. Kadangi būtent ištikimybė daro žmogų laimingą svarbiausiose gyvenimo srityse (šeimoje ir darbe), mokydami ištikimybės mokome žmogų laimės. O laimingą komandą gali sudaryti tik laimingi komandos nariai.

 

Šaltinis / Ruzov V.O. Kaip suburti svajonių komandą, (2018)