Konfliktų sprendimas ir kritika komandoje

Veikla šiame pasaulyje yra pavojinga dėl savo prigimties. Jei žmogus veikia, jis, tikėtina, padarys klaidų, susidurs su galimais netikėtumais, iškils rūpesčių, bet tai nereiškia, kad turėtume bijoti veiklos, ne, labiau turėtume bijoti įžeidimų tų, kurie rizikuoja veikti.

Konfliktas paprastai kyla tada, kai darbuotojai pradeda kritikuoti vieni kitų požiūrį į veiklą, nors iš tikrųjų reikėtų nagrinėti pačią veiklą. Juk veikla yra vaisiai, o jei yra vaisių, vadinasi, tokiam požiūriui vietos yra, ir, tokiu atveju pretenzijos yra nepagrįstos. Svarbiausia neperžengti leistinų ribų, pavyzdžiui, vogti ar sukčiauti. Mes nesame prieš skirtumus, eksperimentavimą, mes ne prieš naujoves, bet mes esame prieš piktnaudžiavimą.

Dažnai asmuo, neturintis rezultatų, kritikuoja asmens, turinčio rezultatų, metodus ir požiūrį. Tai ne kas kita, kaip nekonstruktyvi kritika, kuri palaipsniui perauga į įžeidinėjimus. Konflikto metu taip pat reikia suprasti, kad konfliktas priimtinas tarp lygiaverčių asmenų – tokie asmenys turi teisę pataisyti vienas kitą, ginčytis ir net mesti iššūkį vienas kitam. Tačiau neturėtumėte konfliktuoti su vyresniaisiais, nes tai jau ne konfliktas, o įžeidimas. Jaunesnieji neturi teisės kritikuoti vyresniųjų. Beje, jei vyresnieji konfliktuoja, jie turėtų tai daryti be jaunesniųjų akių, kad nesukeltų neramumų tarp pavaldinių. Ne visi jaunesnieji sugeba suprasti, kad tai ne nesutarimas, o įvairovė. Jei norite pataisyti vyresnįjį, kuris akivaizdžiai klysta, turite kreiptis į kitus vyresniuosius, o jei tokių prašymų yra daug, bet kuri organizacija  į juos  sureaguos. Tačiau negalima vien tik kritikuoti ir kelti nesutarimų.

 

Jei pastebime kitų trūkumus, vadinasi, patys jų turime. Taigi, jei dėl ko nors nesutariame su kolegomis, galime tai aptarti. Visada geriau teisingai elgtis nei teisingai kritikuoti. O pats pavojingiausias dalykas sprendžiant santykių problemas – rodyti pyktį ar neapykantą. Turėtume nepamiršti, kad mes patys sukeliame daug problemų kitiems, todėl neturime teisės kaltinti kitų, kad jie daro tą patį. Intrigos sugeba užimti visą žmogaus sąmonę, o tai reiškia, kad vertybėmis grįstam bendradarbiavimui tiesiog nelieka laiko.

 

Šaltinis / Ruzov V.O. Kaip suburti svajonių komandą, (2018)