Kompetentingas vadovas komandos mintis nukreipia vieninga linkme

   Nepasirengusiam žmogui vadovavimas visada yra jo brandos ir gerumo išbandymas. Deja, daugelis vadovų šio išbandymo neišlaiko, o tai pirmiausia paveikia jų pavaldinius. Paprastai, jei vadovui sunku išlaikyti egzaminus ir jis jaučiasi nesaugus savo darbo vietoje ir pareigose, jis pasąmoningai sukuria nepakeliamas sąlygas jam nepatinkantiems asmenims.

Šis subtilaus smurto principas vadinamas «atleisti pavaldinį iš pareigų jo neatleidžiant». Vadovas negali juo atsikratyti fiziškai, bet bando jam atkeršyti už savo paties nesugebėjimą vadovauti sudėtingiems žmonėms. Neapykanta savo silpnumui pasireiškia tuo, kad vadovas su tokiu žmogumi kalba šaltai ir greitai, apsimesdamas, kad yra labai užsiėmęs ir skuba į svarbų susitikimą. O kai vadovas sužino, kad šis pavaldinys suklydo, jis smagiai nusijuokia ir pasako kažką nemalonaus: „Mes žinojome, kad taip atsitiks, ko dar galėjome tikėtis iš tokio darbuotojo?». Kai toks pavaldinys ko nors prašo, vadovas tai priima kaip tiesioginį įžeidimą ir, žinoma, nieko nedaro, laikydamas tai laiko švaistymu ir apskritai savo orumo žeminimu.

Silpnas vadovas, atėjęs į komandą, pasisveikina su visais, bet su žmogumi, kuris jį erzina, jis tarsi pamiršta pasisveikinti arba tiesiog žiūri pro jį, tarsi to žmogaus nebūtų. Vadovo išdidumas neleidžia jam sveikintis su visais vienodai.  Komandoje turi būti laikomasi pasisveikinimo elemento ir niekas neturi likti be šio šilto bei viešo gesto. Taip pat labai svarbu nedelsiant neatšaukti veiksmų, kuriuos atlieka erzinantis pavaldinys. Kartais vadovas iš pradžių mano, kad visi tokio asmens veiksmai yra neteisingi, ir nieko neišklausęs juos atšaukia. Ir paprastai po to tenka daryti tą patį iš naujo, o tai yra ne tik laiko švaistymas, bet ir gana juokinga. Taigi, net jei erzinantis pavaldinys priėmė kokį nors jums nesuprantamą sprendimą, geriau jo neatmesti, o rasti būdą, kaip iš šio sprendimo gauti maksimalią naudą.

    Kita subtilaus spaudimo pavaldiniams forma yra elgesys, kai vadovas paskelbia, kad viena idėja yra prioritetinė (aišku, kad tai jo idėja), ir kovoja prieš bet kokį nukrypimą nuo tos idėjos, menkindamas visus, kurie leido sau galvoti kitaip. «Užgožta» komanda nepajėgi padaryti didelių žygdarbių, nes visi jaučiasi neverti ir dėl to nesiruošia parodyti savo geriausio rezultato ar net tik minimalios iniciatyvos.

Kompetentingas vadovas niekada neatmeta laisvo mąstymo; priešingai, jis stengiasi išsiaiškinti, kaip visas kolektyvo mintis galima nukreipti vieninga linkme, nepaisant jų įvairovės ir net tariamų prieštaravimų. Jis supranta, kad jei idėja netinkama įgyvendinti, ji lengvai gali tapti aktuali kitu metu, todėl priima ją, bet kol kas atideda jos aptarimą. Taip idėją pateikęs asmuo neįsižeidžia, o komandoje išlaikomas entuziazmas.

Vadovas iš tiesų turėtų vadovauti, t. y. skirti laiko idėjoms ir nustatyti jų prioritetus, tačiau jis neturėtų būti entuziazmo ir įkvėpimo žlugdytojas, nes be entuziazmo ir įkvėpimo komanda stagnuos ir bus neefektyvi.

Šaltinis / Ruzov V.O. Kaip suburti svajonių komandą, (2018)