Ketvirtoji komandinio darbo taisyklė

Ketvirtoji komandos taisyklė – nesinaudoti komandos galimybėmis, norint  proteguoti save, savo draugus, asmeninius projektus ir interesus. Tai dažnas reiškinys daugelyje komandų, kai komandos narys dėl komandos gerovės yra pasirengęs padaryti bet ką, bet tik tuo atveju, jei tai naudinga jo vidiniams motyvams. Apie juos niekas nekalba, apie juos niekas nenutuokia, komandos narys atrodo įkvėptas ir motyvuotas, tačiau pačią komandos sėkmę jis laiko ne tikslu, o savo asmeninio tikslo skatinimu komandos sėkmės sąskaita. Dažniausiai siekiama netiesioginio tikslo įgyti tinkamų kontaktų. Užmezgęs tokius ryšius ir juos pasiimdamas, komandos narys randa būdą palikti komandą, nesigailėdamas, kad šiais ryšiais pasinaudojo. Todėl bet kurioje komandoje labai svarbu užtikrinti, kad niekas neužmegztų ryšių su žmonėmis

(vadinamaisiais VIP žmonėmis), kuriuos jie naudoja savo tikslams pasiekti. Tai draudžiama visose rimtose kompanijose. 

    Dar viena slapto „apiplėšimo” rūšis – komandos šlovės pasisavinimas. Jei komanda sėkminga, komandos nariui, turinčiam slaptų motyvų, labai naudinga būti tokios komandos dalimi, tam, kad įgyvendintų savo egoistinį norą pabūti didingos šlovės spinduliuose. Toks komandos narys pačią komandą suvokia kaip gerą savo asmenybės reklamos platformą. Daugelyje komandų yra tokių žmonių, kurie užsitarnauja įrašą savo asmeninėje istorijoje, kurį vėliau galima panaudoti tolesnei savireklamai. Taip dažnai nutinka komandose, kuriose yra gerai žinoma asmenybė. Tuomet labai naudinga prisistatyti šio asmens vardu ar net vadintis jo mokiniu. “Apiplėšimas” gali būti vykdomas ir subtilesniu būdu – pasinaudojant komandos galimybėmis integruoti savo giminaičius, draugus ir pažįstamus. Tai taip pat draudžiama veikla, kurią reikia nedelsiant nutraukti. Visi pažįstami, giminaičiai ir draugai turėtų būti laikomi reikalingais komandai arba nereikalingais dėl bendrų priežasčių. Bet koks protegavimas turėtų būti laikomas sabotažu. Niekas neturėtų įsižeisti, jei jo ar jos pasiūlymas dėl pažįstamų dalyvavimo bus atmestas. Komanda turėtų vertinti patį asmenį, neatsižvelgdama į jo ryšius su komandos nariais.

Laura Butkevičienė

Šaltinis / Ruzov V.O. Kaip suburti svajonių komandą, (2018)